Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu i karty inwentaryzacyjnej nieruchomości położonych w Zebrzydowicach

 

RNP.6822.1.2.2016

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 4 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu spisu i karty inwentaryzacyjnej nieruchomości położonych w Zebrzydowicach, obejmujących działki nr: 2414/4, o pow. 0,0052 ha, 2414/8, o pow. 0,1242 ha, 2415/3, o pow. 0,0955 ha, 2426/1, o pow. 0,1259 ha, 2453/2, o pow. 0,1134 ha, 2462/2, o pow. 0,0009 ha, 2469/1, o pow. 0,0900 ha, 2469/2, o pow. 0,0080 ha – w związku z działaniami zmierzającymi do ich komunalizacji

Na podstawie art. 5, ust. 1, pkt 1, art. 7, ust. 1, w związku z art. 17 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami) obwieszczam, że:
w dniach od 10 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. zostaną wyłożone do publicznego wglądu spis i karta inwentaryzacyjna części mienia komunalnego gminy Kalwaria Zebrzydowska obejmujące nieruchomości położone w Leńczach, o łącznej powierzchni 1,9236 ha, obejmujących działki nr:

  • 2414/4, o pow. 0,0052 ha,
  • 2414/8, o pow. 0,1242 ha,
  • 2415/3, o pow. 0,0955 ha,
  • 2426/1, o pow. 0,1259 ha,
  • 2453/2, o pow. 0,1134 ha,
  • 2462/2, o pow. 0,0009 ha,
  • 2469/1, o pow. 0,0900 ha,
  • 2469/2, o pow. 0,0080 ha.

Zainteresowane osoby i jednostki mogą zapoznać się ze spisem i kartą inwentaryzacyjną oraz wnosić ewentualne zastrzeżenia w określonym wyżej terminie w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej (II piętro, pokój nr 18) w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta
Kalwarii Zebrzydowskiej
Augustyn Ormanty