Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy - 17.07.2020 r.

 

 

BR.0012.4.2020.A

Kalwaria Zebrzydowska, 2.07.2020 r.

Ogłoszenie

Na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 17 lipca 2020 r. (piątek) o godz. 8.30 posiedzenie Komisji z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2020 r. w Referacie Gospodarki Komunalnej, Drogownictwa, Promocji i Działalności Gospodarczej oraz w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.
  3. Zapoznanie się ze stanem majątku Gminy obejmującym tereny leśne.
  4. Ocena stanu realizacji wniosków wypracowanych przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy w roku 2019 i 2020.
  5. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w sali posiedzeń przy ul. Targowej 1b.

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji,
Finansów i Majątku Gminy
Marcin Zadora