Działania priorytetowe dzielnicowych Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej służące poprawie bezpieczeństwa

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej, mając na uwadze poprawę stanu bezpieczeństwa na podległym rejonie służbowym, kolejny raz prowadzą działania w ramach opracowanych półrocznych planów działań priorytetowych. Określone zadania wynikają z oczekiwań społecznych, konsultacji społecznych oraz bieżącej analizy zagrożeń.

Planowane cele do realizacji przez dzielnicowych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska, gminy Lanckorona oraz gminy Stryszów przedstawia poniższa tabela.

 

Lp.

Numer rejonu służbowego dzielnicowego/dzielnicowy odpowiedzialny za realizację planu działania priorytetowego

Miejsce (rejon zagrożony)
Krótka charakterystyka zagrożenia

1

Dzielnica nr 1M

Dzielnicowy
st. post. Mariusz Wala

Kalwaria Zebrzydowska
Rejon posesji przy ul. Rynek 22

Zagrożenia: gromadzenie się osób popełniających wykroczenie porządkowe tj. spożywanie alkoholu

2

Dzielnica nr 2W

Dzielnicowy
sierż. Adam Musiał

Brody
Rejon sklepu Delikatesy Centrum - Brody 699

Zagrożenia: gromadzenie się osób popełniających wykroczenie porządkowe tj. spożywanie alkoholu

3

Dzielnica nr 3W

Dzielnicowy
sierż. szt. Krystian Habrzyk

Leńcze
Rejon biblioteki publicznej

Zagrożenia: gromadzenie się osób popełniających wykroczenie porządkowe tj. spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie

4

Dzielnica nr 4W

Dzielnicowy
mł asp. Celina Wróbel

Stanisław Dolny Kępki
Rejon remizy Ochotniczej Straży Pożarnej

Zagrożenia: gromadzenie się osób popełniających wykroczenie porządkowe tj. spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie

5

Dzielnica nr 5W

Dzielnicowy
mł. asp. Krzysztof Żmuda

Jastrzębia
Rejon kortów tenisowych przy starej szkole podstawowej

Zagrożenia: gromadzenie się osób popełniających wykroczenie porządkowe tj. spożywanie alkoholu, dewastacja mienia oraz zaśmiecanie

6

Dzielnica nr 6W

Dzielnicowy
st. sierż. Sebastian Janus

Dąbrówka
Rejon wokół nadbrzeża Jeziora Mucharskiego

Zagrożenia: gromadzenie się osób popełniających wykroczenie porządkowe tj. spożywanie alkoholu