Oszczędzam wodę, łapię deszcz

Gmina Kalwaria Zebrzydowska od dnia 22.07 przyjmuje wnioski w ramach programu ekologicznego "Oszczędzam wodę, łapię deszcz". Wnioski można składać osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej lub elektronicznie (e-mail lub ePUAP).

Celem programu jest propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz przeciwdziałanie skutkom suszy poprzez montaż na budynkach gospodarstw domowych zbiorników na wodę.

Mieszkańcy będą mogli wykorzystywać wodę opadową na swojej posesji między innymi do podlewania ogrodu, trawnika, a tym samym oszczędzać naturalne zasoby wód opadowych - co jest tym bardziej cenne w sytuacji istnienia zagrożenia suszą.

Projekt zakłada wsparcie przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska mieszkańców, w zakupie naziemnych zbiorników na wodę opadową.

Regulamin programu określa Uchwała nr XVIII/194/20 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu mikroretencji „Oszczędzam wodę, łapię deszcz” w Gminie Kalwaria Zebrzydowska oraz określenia regulaminu udzielania dotacji celowej na realizację przedmiotowego zadania
https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1789741

Wniosek o udział w programie (pdf, 33.91KB)