Zestaw Fantomów QCPR dla OSP Brody

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, przyznał dotację Gminie Kalwaria Zebrzydowska, w wysokości 2.150 zł na realizację zadania „Zapewnienie gotowości bojowej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Brody poprzez zakup niezbędnego wyposażenia”. Zakupiono zestaw Fantomów QCPR z częściami zapasowymi. Dzięki dokonanemu zakupowi MDP OSP BRODY będzie mogła prowadzić kursy i ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy.


 

  • Udział własny – dotacja Gmina Kalwaria Zebrzydowska – 2.265,00 zł
  • Kwota dotacji WFOŚiGW w Krakowie – 2.150,00 zł
  • Całkowity koszt zadania : 4.414,47 zł.

23 lipca Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty przekazał druhom w Brodach zakupiony sprzęt w ramach Programu „Mały Strażak”. W spotkaniu uczestniczyli Prezes OSP Piotr Żabecki, Naczelnik Bogusław Turek, zaproszeni druhowie OSP Brody.