Rekonesans ochotniczych straży pożarnych gminy Kalwaria Zebrzydowska

27 lipca br. Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty wraz z Komendantem Miejsko-Gminnym OSP druhem Stanisławem Brózdą zwizytowali wszystkie jednostki OSP w gminie Kalwaria Zebrzydowska.

Zapoznali się ze stanem technicznym remiz oraz samochodów i sprzętu pożarniczego.

Wizytujący pozytywnie ocenili stan sprzętu pożarniczego i remiz, podkreślając ogromne zaangażowanie druhów i opiekę nad powierzonym mieniem i sprzętem.

Wizytując jednostki OSP Burmistrz Miasta przekazał druhom wyrazy uznania za trud i ryzyko jakie podejmują w ochronie życia i mienia ludzkiego, złożył  też gorące podziękowania za działalność ratowniczą, bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi.

W czasie rekonesansu  oceniono funkcjonowanie OSP z terenu gminy:

- Ilość działań ratowniczo-gaśniczych,
- Udział strażaków-ochotników w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach oraz kursach KPP

Stwierdzono, że stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz działalność Ochotniczych Straży Pożarnej na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska należy uznać za dobrą.

Do najważniejszych działań i zajęć druhów ze wszystkich OSP w ostatnim czasie należało:

 1. Szkolenie podstawowe część I,II
 2. Turniej Halowy MDP Witanowice
 3. Powiatowy Turniej MDP Młodzież zapobiega pożarom
 4. Gminne Ćwiczenia taktyczno-bojowe (Konwent o Bonifratrów w Zebrzydowicach)
 5. Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze (wrzesień w Kalwarii Zebrzydowskiej)
 6. Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Wadowicach
 7. Zabezpieczenie uroczystości kościelnych :Wielki Tydzień, Wniebowzięcie, Zjazd Rodzin (gościliśmy Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudę)
 8. Udział w Świętach Patriotycznych
 9. Zabezpieczenie wyścigu kolarskiego TOUR de Polonge
 10. Inspekcja gotowości bojowej: trzy jednostki plus jedna
 11. Kontrola stanu przygotowań do działań ratowniczych
 12. W okresie listopada przeprowadziliśmy szkolenie Pierwszej Pomocy Medycznej (recertyfikacji dla 47 druhów)
 13. Działania ratownicze
 14. W dniach 14-27.07 2019 r. odbyły się XXII Między Narodowe Zawody MDP CTiF Martiginy Suesse 2019 dziewczęta zdobyły V miejsce.