Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 18.08.2020 r.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 10.08.2020r.

BR.0012.1.2020.E

Ogłoszenie

Na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 18 sierpnia 2020 r. (wtorek) o godz. 13.30 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w sali posiedzeń - Kalwaria Zebrzydowska ul. Targowa 1b.

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Tadeusz Wilk