Rozpoczął się drugi etap budowy Środowiskowego Domu Samopomocy

13 sierpnia 2020 r. przekazano plac budowy na drugi etap zadania powstania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej. Przekazania placu budowy dokonał Burmistrz Augustyn Ormanty wraz z pracownikami Referatu Inwestycji UM. Planowane rozpoczęcie działalności placówki to 1 grudnia 2020 r. Budowa jest w 100% dofinansowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nowo powstający Środowiskowy Dom Samopomocy będzie oferował dzienne wsparcie dla 30-stu pensjonariuszy. Na prawie 253 metrach kw. osoby w nim przebywające będą poprzez specjalne zajęcia indywidualne i grupowe trenować funkcjonowanie w życiu codziennym oraz zdobywały umiejętności interpersonalne. Będą one mogły uczyć się rozwiązywania problemów, w tym kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z osobami spotykanymi w życiu codziennym (np. na zakupach, w środkach komunikacji publicznej, urzędach, w instytucjach kultury). To tylko część zadań.

W placówce będzie sprawowana opieka przez 6-7 pracowników jednocześnie nad 30 osobami. Usługa będzie świadczona przez 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie prowadzone będą zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznaczać się będzie m.in. na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć oraz zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia.

Wartość robót budowlanych wg umowy to 908.039,57 zł, jest to kwota w 100% dofinansowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu „Za życiem”, na Kontynuację budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz zapewnienie jej funkcjonowania od 12.2020 r.

Zakres planowanych prac obejmuje:

  • wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej i odgromowej;
  • wykonanie instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej. centralnego ogrzewania, klimatyzacji i instalacji gazowej;
  • roboty wykończeniowe: tynki, posadzki i malowanie;
  • roboty elewacyjne
  • wyposażenie obiektu.

Nadzór inwestorski pełni Pan Mateusz Pająk.

 

Andrzej Famielec

17.08.2020