Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Wstęp deklaracji

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Dane teleadresowe jednostki:

 • adres: ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
 • telefon: 33 8766 199
 • faks: 33 8766 301

Data publikacji strony internetowej: 03.10.2011 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.10.2011 r.

Strona www jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre zamieszczone na stronie informacje - artykuły lub załączniki - nie są dostępne cyfrowo, zostały opublikowane przed 23.09.2020 r. i/lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej;
 • niektóre zamieszczone na stronie informacje w postaci załączników do pobrania są w formie skanów;
 • niektóre tabele mają formę grafiki rastrowej;
 • nie wszystkie fotografie i grafiki w artykułach posiadają opis i tekst alternatywny;
 • strona nie jest dostosowana dla urządzeń mobilnych.

Ułatwienia na stronie www

Brak.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 22.09.2020 r.

Oceny dostępności strony www dokonano na podstawie analizy jej zawartości. Ocenę dostępności architektonicznej dokonano na postawie analizy sytuacji lokalowej.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marcin Ochman 
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Telefon: 33 8766 199

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek główny przy ul. Mickiewicza 7

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Mickiewicza. Przed wejściem znajdują się schody (3 stopnie) oraz podjazd dla wózków. Drzwi do urzędu i pozostałe drzwi wewnątrz budynku nie otwierają się automatycznie.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze – Sekretariat, Urząd Stanu Cywilnego, Referat Finansowy, punkt kasowy Banku Spółdzielczego. W budynku nie ma windy.
 • Sekretariat pełniący funkcję dziennika podawczego znajduje się po lewej stronie od wejścia.
 • Przy budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich udostępnionych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Można skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Budynek przy ul. Targowej 1B (siedziba Rady Miejskiej, Biura Rady, sala posiedzeń i archiwum)

 • Przed głównym wejściem od ul. Sądowej znajdują się schody (5 stopni), nie ma podjazdu dla wózków.
 • Przed wejściem dodatkowym od ul. Targowej znajdują się schody (8 stopni) oraz podjazd dla wózków.
 • Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia - zlokalizowane są na jednym poziomie.
 • Pomiędzy salą posiedzeń a korytarzem prowadzącym do wszystkich pozostałych pomieszczeń znajduje się pochylnia z poręczami.
 • W bezpośrednim sąsiedztwie budynku - przy ul. Targowej - znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich udostępnionych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.