Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 12.10.2020 r.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 8.10.2020 r.

BR.0012.2.2020.E

Ogłoszenie

Na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 12 października 2020 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie wniosku złożonego przez Mieszkańca Gminy.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w sali posiedzeń - Kalwaria Zebrzydowska ul. Targowa 1b.

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Tadeusz Wilk