Ogłoszenie o zmianie sposobu przeprowadzenia sesji

XXI Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, zwołana na dzień 15 października o godzinie 9.00, odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

Kalwaria Zebrzydowska 13.10.2020 r.

Ogłoszenie

Z uwagi na obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicznego, na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zmian.) informuję, iż XXI Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej zwołana na dzień 15 października o godzinie 9.00, odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej będą prowadzili sesję w formie wideokonferencji z sali posiedzeń Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Targowa 1b. Transmisja sesji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Piotr Janusiewicz

Herb Kalwarii Zebrzydowskiej