Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 19.10.2020 r.

 

BR.0012.5.2020.D

Kalwaria Zebrzydowska, 12.10.2020 r.

Ogłoszenie

Na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 19 października 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 posiedzenie komisji z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie pisma złożonego do Komisji Rewizyjnej przez Mieszkańca Gminy.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w Sali sesyjnej przy ul. Targowej 1B w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Łukasz Dragan