Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy - transmisja

Rozpoczęcie transmisji: 6.11.2020 r. (piątek) o godz. 8.30.

Herb Kalwarii Zebrzydowskiej

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Prezentacja koncepcji rewitalizacji ul. 3 Maja w Kalwarii Zebrzydowskiej (realizacja wniosku Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy z dn. 21.09.2020 r.).
  3. Zapoznanie się z wnioskami pokontrolnymi RIO oraz udzielonymi odpowiedziami.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zakończenie.