Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2021 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/216/20 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od 1 stycznia 2021 roku w Gminie Kalwaria Zebrzydowska będą obowiązywać nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki:

Nieruchomości zamieszkałe:

22,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość,
88,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

2. Dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok, bez względu na długość okresu korzystania
z nieruchomości:
150,00 zł ryczałtowa roczna stawka opłaty,
300,00 zł ryczałtowa roczna stawka opłaty podwyższonej.

3. W przypadku gdy na nieruchomości znajduje się kompostownik, w którym kompostowane są bioodpady stanowiące odpady komunalne, właścicielowi nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi przysługuje zwolnienie w wysokości 5,00 zł miesięcznie od nieruchomości.

Nieruchomości niezamieszkałe:

1. Nieruchomości niezamieszkałe na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stawka opłaty za każdy worek wynosi:

1) o pojemności 120 l – 15,00 zł,
2) o pojemności 240 l – 30,00 zł,
3) o pojemności 1100 l – 137,50 zł,
4) o pojemności 7000 l – 875,00 zł.

1a. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny: stawka opłaty wynosi:

1) o pojemności 120 l – 60,00 zł,
2) o pojemności 240 l – 120,00 zł,
3) o pojemności 1100 l – 550,00 zł,
4) o pojemności 7000 l – 3 500,00 zł.

 

Herb Kalwarii Zebrzydowskiej