Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kalwaria Zebrzydowska na lata 2021–2025

Informujemy, iż zakończył się zasadniczy etap prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kalwaria Zebrzydowska na lata 2021–2025. Jest ona dokumentem określającym podstawowe kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy w dłuższej perspektywie czasowej na najbliższe pięć lat, przygotowywana przez Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z firmą „Oficyna profilaktyczna”. Przedostatnim etapem prac nad dokumentem jest przeprowadzenie konsultacji społecznych. Odbędą się one w formie elektronicznej. Uwagi i wnioski do projektu strategii można składać od 9 grudnia do 13 grudnia br. włącznie. Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kalwaria Zebrzydowska na lata 2021–2025 oraz formularz zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej BIP Urząd Miasta pod poniższym linkiem: https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1854413

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach. Po ich zakończeniu i analizie przedstawionych uwag zostanie opracowana finalna wersja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kalwaria Zebrzydowska na lata 2021–2025, która trafi pod obrady Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.