Otwarty konkurs ofert - Prowadzenie Klubu Senior+ na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza organizacje i podmioty działające w obszarach pożytku publicznego do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie wspierania osób w podeszłym wieku. Termin składania ofert: 31 grudnia 2019 r. godz. 12.00.

 

Treść ogłoszenia i regulamin konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1855258

Herb Kalwarii Zebrzydowskiej