Informacja

Informacja Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej na temat uchwał związanych z osobą Mikołaja Zebrzydowskiego.

Przygotowane na najbliższą Sesję Rady Miejskiej dwa projekty uchwał, związane z osobą Mikołaja Zebrzydowskiego, przedłożone zostały zgodnie ze stosownymi przepisami przez Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej. Wyżej wymienione projekty opracował Referat Działalności Gospodarczej i Promocji, po konsultacji prawnej. Projekty te nie były konsultowane z Radnymi Rady Miejskiej.
Informacja prasowa, która w tej sprawie ukazała się na portalu Wadowice24.pl nie opierała się na wiedzy pozyskanej od pracowników tut. Urzędu Miasta.
Projekty uchwał były ogólnodostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

Burmistrz Miasta
Augustyn Ormanty

Herb Kalwarii Zebrzydowskiej