Przypomnienie

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przypomina o obowiązku dokonania aktualizacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości niezamieszkałej (m. in. podmioty gospodarcze) na rok 2021 - nie dotyczy deklaracji za gospodarstwa domowe (pokój nr 15, II piętro).

W przypadku braku aktualizacji obecnie złożonej deklaracji do końca roku 2020 nie będzie możliwe wygenerowanie nowych kodów kreskowych, które będą obowiązywać w 2021 roku, a co za tym idzie odbiór odpadów komunalnych nie będzie możliwy.