Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza organizacje i podmioty działające w obszarach pożytku publicznego do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Termin składania ofert: 11 stycznia 2021 r. do godz.15.00.

 

Treść ogłoszenia i regulamin konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1860343

Herb Kalwarii Zebrzydowskiej