Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 13.01.2021 r.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 04.01.2021 r.

BR.0012.1.2021.E

Ogłoszenie

Na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 13 stycznia 2021 r. (środa) o godz. 14:00 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie petycji złożonych do Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej:
    • petycja w sprawie wyrażenia poparcia dla petycji mieszkańców Gminy Skawina, dotyczącej budowy nowej drogi wojewódzkiej,
    • petycje w sprawie równego traktowania przez władze publiczne,
    • petycja w obronie prawdy, godności i wolności człowieka.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w sali posiedzeń - Kalwaria Zebrzydowska ul. Targowa 1b.

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Tadeusz Wilk