Informacja dla mieszkańców korzystających z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska PSZOK zlokalizowany przy ul. Sowińskiego 16 w Kalwarii Zebrzydowskiej będzie odbierać odpady zbierane selektywnie bez ograniczeń ilościowych, za wyjątkiem odpadów, które będą przyjmowane w przedstawionych poniżej ilościach:

a) budowlano-rozbiórkowych – w ilości do 500 kg na rok od właściciela nieruchomości posiadającego aktualną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

b) zużytych opon – w ilości do 8 sztuk na rok od właściciela nieruchomości posiadającego aktualną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

c) odpadów wielkogabarytowychdo 500 kg na rok od właściciela nieruchomości posiadającego aktualną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Herb Kalwarii Zebrzydowskiej