Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 18.01.2021 r.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 7.01.2021 r.

BR.0012.1.2021.D

Ogłoszenie

Na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska - zwołuję na dzień 18 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w sali posiedzeń - Kalwaria Zebrzydowska ul. Targowej 1b.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Łukasz Dragan