Ogłoszenia o naborach wniosków LGD "Gościniec 4 żywiołów"

 

Ogłoszenia o naborach wniosków LGD "Gościniec 4 żywiołów" w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=463