"Gościniec 4 Żywiołów" zaprasza do składania fiszek projektowych

 

W związku z ogłoszonymi  w terminie  od 08.02.2021 do 22.02.2021 naborami wniosków na realizacje GRANTÓW w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020 LGD zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych.

http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?dzial=aktualnosc&id_aktualnosc=1197