Transmisja z otwarcia ofert

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zamówienie pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Rozpoczęcie transmisji: 25 stycznia 2021 r. o godz. 12.00.
https://www.youtube.com/channel/UCg5zehQJiNLFBQF7gHzcbCQ