Programy mieszkaniowe

Rząd zaproponował pomoc samorządom w zakresie mieszkalnictwa. Programy mieszkaniowe wspierające tę dziedzinę to:

  • Program Lokal za Grunt
  • Program Grant za Infrastrukturę

Burmistrz Miasta dr hab. Inż. Augustyn Ormanty po przeanalizowaniu gminnego zasobu nieruchomości na których możliwa byłaby realizacja inwestycji mieszkaniowych zgłosił Gminę  do programu mieszkaniowego przy udziale środków Rządowego Funduszu  Rozwoju Mieszkalnictwa i wspólnie z Krajowym Zasobem Nieruchomości.

Skierowane zostały pisma w tej sprawie do Jarosława Gowina – Wiceprezesa Rady Ministrów. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii oraz do Bartłomieja Druzińskiego – Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości.

 

Lokal za grunt

Cel Programu:

Lokal za Grunt to nowy program wspierania rozwoju inwestycji. Jego podstawowym celem jest ograniczenie barier w pozyskiwaniu nieruchomości pod zabudowę, w tym zabudowę mieszkaniową.

Ideą programu jest przeznaczanie nieruchomości będących w gminnym zasobie nieruchomości na cele inwestycyjne w zamian za lokale/budynki mieszkalne lub użytkowe wykorzystywane następnie przez gminę do realizacji jej zadań.

Zasady Programu

Gmina dysponująca gruntem podpisuje umowę sprzedaży z inwestorem (wyłonionym w transparentnym przetargu otwartym) i przekazuje mu działkę pod budowę. Nabywca uiści część ceny nieruchomości w formie pieniężnej. Drugą część rozliczy natomiast w formie lokali, które po wybudowaniu przekaże gminie. Pozostałymi lokalami inwestor będzie mógł dysponować zgodnie z własnymi potrzebami.

Kto może skorzystać?

Program Lokal za Grunt jest adresowany do gmin oraz podmiotów zainteresowanych prowadzeniem działań inwestycyjnych w sektorze budownictwa.

Do przetargu o nabycie nieruchomości od gminy może ubiegać się każdy, kto w rozliczeniu ceny tej nieruchomości przekaże gminie na własność określoną liczbę lokali mieszkalnych lub użytkowych.

Korzyści:

Gmina, nie inwestując własnych pieniędzy (a jedynie grunt), pozyskuje nowe zasoby i może je przeznaczyć na mieszkania komunalne, mieszkania na wynajem (np. z dojściem do własności), obiekty opieki zdrowotnej, edukacyjne itp.

Inwestorzy zyskują dostęp do atrakcyjnych gruntów gminnych lub pochodzących z Krajowego Zasobu Nieruchomości. W ten sposób samorządy mogą również wesprzeć lokalnych przedsiębiorców budowlanych w wychodzeniu z kryzysu spowodowanego pandemią.

Od kiedy obowiązuje?

Ustawa regulująca zasady programu wejdzie w życie 1 kwietnia 2021 r.