Spotkanie z przedstawicielami Lewoczy

{http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl/obrazki/2009/09.01.lewocza0.jpg}20 stycznia w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie na temat Europejskiej Współpracy Terytorialnej

20 stycznia br. w Urzędzie Miasta Kalwaria odbyło się spotkanie na temat Europejskiej Współpracy Terytorialnej (dawny INTERREG). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele miasta Lewocza, pracownicy Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz przedstawiciele Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej. Rozmowy dotyczyły opracowania wspólnego projektu inwestycyjnego obejmującego nasze miasta, które od kilku lat współdziałają w ramach partnerstwa miast. Projekt dotyczyłby ze strony słowackiej modernizacji starego kina i utworzenie innych punktów usługowych związanych z promocją (czytelnia, sala wystawowa), turystyką (wypożyczalnia rowerów, przechowalnia bagażów) oraz filmotekę. Ze strony polskiej projekt obejmowałby modernizację starego kina Żarek oraz utworzenie w nim izby muzealnej, punktu informacji turystycznej, sali konferencyjno - wystawowej. Przedsięwzięcie jest możliwe dzięki wykonaniu dokumentacji technicznej obydwu budynków po obu stronach granicy. Ponadto formalności niezbędne do wykonywania prac remontowych zostały już w większości załatwione.

W trakcie prezentacji obejrzano plany techniczne budynków i wskazano osoby, które będą odpowiedzialne za złożenie projektu, a następnie jego realizację. Ustalono, w ślad za rozmową burmistrzów miast Lewocza i Kalwaria Zebrzydowska z dnia 31. października 2008 roku, iż to Miasto Lewocza będzie liderem projektu, czyli to ono będzie składało formularz wniosku oraz zarządzało projektem. Ponadto rozmowy wykazały potencjalnym beneficjentom wspólne cele, dzięki którym projekt może uzyskać dofinansowanie. Kolejnymi działaniami, które będą podjęte, to m.in. tłumaczenie niezbędnych dokumentów oraz praca nad samym wnioskiem. Kwota na wspólne działanie nie może być wyższa niż 2 mln Euro. Projekt szacowany jest obecnie na ok. 1.7 mln Euro z czego 0.5 mln euro może przypaść stronie polskiej z tego względu, że budynek w Lewoczy jest dużo większy. Mamy nadzieję że nasza współpraca przyniesie wymierne korzyści.

(mp)