Biblioteka

W dniu 21 maja w ramach Dni Kultury Książki i Prasy odbyło się spotkanie w Bibliotece Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Pana Burmistrza Miasta Kalwaria Zebrzydowska dr inż. Augustyna Ormantego oraz zaproszonych gości powitali wierszami o książce laureaci konkursu recytatorskiego...

W dniu 21 maja w ramach Dni Kultury Książki i Prasy odbyło się spotkanie w Bibliotece Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Pana  Burmistrza Miasta Kalwaria Zebrzydowska dr inż. Augustyna Ormantego oraz zaproszonych gości powitali wierszami o książce laureaci konkursu recytatorskiego.
Nasze spotkanie rozpoczął ks. Jan Warta. Podzielił się uczestnikami refleksjami na temat swojej twórczości. Jest on autorem powieści dla dorosłych- o tematyce religijnej i psychologiczno- obyczajowej, bajek dla dzieci oraz gry planszowej „ Królestwo niebieskie”, opracowanej również w wersji elektronicznej. Na zakończenie spotkania autorskiego wszyscy bibliotekarze otrzymali od autora egzemplarze jego powieści „ Przeciwności losu” i „ Pani Ludźmierska”.
Po krótkiej przerwie w trakcie której autor podpisywał swoje książki, nastąpiło otwarcie wystawy prac rzeźbiarskich Pani Krystyny Opyrchał. Wystawione rzeźby i płaskorzeźby wzbudziły wśród uczestników spotkania bardzo duże zainteresowanie. Prace Pani Krystyny Opyrchał były wystawione w czasie uroczystości wpisania Sanktuarium Kalwaryjskiego na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO, a potem w Kalwaryjskim Ośrodku Kultury. Wspólnie z mężem eksponowała także swoje prace w Muzeum Historycznym w Krakowie oraz na krakowskich Błoniach. W Święta Bożego Narodzenia wystawiła szopkę na rynku w Myślenicach- w swoim rodzinnym mieście. Figury były naturalnej wielkości, a w stajence zamieszkały żywe zwierzęta.
Ostatnim punktem naszego spotkania dla bibliotekarzy było wystąpienie Pani mgr Teresy Szczerbińskiej z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Tematem prelekcji była Współczesna literatura polska. Pani mgr Teresa Szczerbińska nie tylko omówiła współczesną literaturę polską, przybliżyła też sylwetki autorów nominowanych do nagrody Nike 2004.

Mgr Foryś Krystyna

       
Działalność Biblioteki na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

20 maja Filię Biblioteczną w Stanisławiu Dolnym odwiedził pisarz Adam Ryszard Fajfer, autor książek dla dzieci i dorosłych. Spotkanie z pisarzem odbyło się w budynku OSP , w którym mieści się filia biblioteczna. Uczestniczyły w nim dzieci klas I- VI ze Szkoły Podstawowej w Stanisławiu Dolnym wraz z wychowawcami .
Organizatorem spotkania była Pani Teresa Sutor, która wcześniej zapoznała czytelników z twórczością autora i przygotowała poetyckie powitanie pisarza.
Po spotkaniu można nabyć książki i uzyskać dedykację od autora.

W dniu 20 maja 2004 w ramach lekcji bibliotecznych. W Bibliotece Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się spotkanie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Brodach. Dzieci uważnie słuchały objaśnień w sprawie możliwości korzystania z lektur szkolnych, katalogów i innych pomocy dydaktycznych. Podczas spotkania dzieci miały możność zadać liczne pytania autorowi publikacji o tematyce regionalnej- profesorowi Uniwersytetu Rzeszowskiego Andrzejowi Nowakowskiemu. Mogły również obejrzeć publikacje autora zgromadzone w kalwaryjskiej bibliotece.
Lekcję biblioteczną prowadziła mgr Jolanta Paluchowska.

Mgr Foryś Krystyna

Biblioteka 

Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka