Awans nauczycieli

W Urzędzie Miasta odbyło się uroczyste wręczenie nominacji na stopień nauczyciela dyplomowanego i stopień nauczyciela mianowanego...

W Urzędzie Miasta odbyło się uroczyste wręczenie nominacji na stopień nauczyciela dyplomowanego i stopień nauczyciela mianowanego. Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego otrzymały nauczycielki: p.Urszula Zajączkowska z Zespołu Szkół Nr 5 w Barwałdzie Górnym, p. Katarzyna Pływacz, p.Barbara Moskała, p. Jolanta Kubiś z Zespołu Szkół Nr 2 w Brodach, p. Anna Chromy z Zespołu Szkół Nr6 w Leńczach, p.Danuta Tatar z Zespołu Nr1 w Kalwarii Zebrzydowskiej, p. Danuta Pająk ze Szkoły Podstawowej w Barwałdzie Średnim.
Awans na stopień nauczyciela mianowanego otrzymała p. Iwona Warmuz z Zespołu Szkół Nr3 w Przytkowicach.
Nominacje wręczał Burmistrz Miasta dr inż. Augustyn Ormanty i Wizytator Kuratorium Oświaty Delegatury
w Wadowicach Paweł Porzycki z udziałem Dyrektor OASS Alicji Budzowskiej i Inspektor ZOK Teresy Wypiór.
(bs)

Awans

Awans

Awans