Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii zaprasza

Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej działające już 30 lat zaprasza bardzo serdecznie na imprezy organizowane w najbliższym czasie...


Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej działające już 30 lat zaprasza bardzo serdecznie na imprezy organizowane w najbliższym czasie:

  • wystawę rysunku satyrycznego Karola Ferstera – rodowitego kalwarianina, która będzie czynna do 20 maja w czwartki w godz. 15 – 17 oraz niedziele w godz. 11 -  12,
  • wystawę z okazji 30. rocznicy pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Kalwarii Zebrzydowskiej –w dniach od 1 do 14 czerwca,
  • Sesję Naukową Młodzieży „Ocalić od Zapomnienia” – 8 czerwca o godz. 1030,
  • 10 czerwca przyjadą do nas członkowie zaprzyjaźnionego Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, którzy zaprezentują koncert zespołu (o godz. 14).

Szczegóły poszczególnych imprez podane będą na afiszach.
 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze, które odbędzie się 21 maja o godz. 15:30 w lokalu Towarzystwa (porządek i szczegóły zebrania podane zostaną w zawiadomieniach).


Główną imprezą w ramach obchodów 30. rocznicy założenia Towarzystwa będzie sympozjum pod hasłem „Kultura w gminie Kalwaria Zebrzydowska”, które planujemy zorganizować na przełomie września i października. Z tej okazji zamierzamy wydać informator o twórcach nieprofesjonalnych z terenu naszej gminy. Dlatego prosimy wszystkich mogących udzielić informacji o tych osobach o kontakt z Towarzystwem w czwartki w godz. 15 – 17. Można też wkładać informacje do skrzynki umieszczonej przy drzwiach Izby Muzealnej prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej.Zapraszamy również wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się do pracy Towarzystwa. Zgłoszenia można dokonać w każdy czwartek w godz. 15 – 17.


 
Stanisław Sypniewski