Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

Działając na podstawie art. 44 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r.- Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego /Dz.U.Nr 25, poz.219/, - podaje się do wiadomości publicznej...

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Kalwaria Zebrzydowska

z dnia 7 maja 2004 roku

Działając na podstawie art. 44 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r.- Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego /Dz.U.Nr 25, poz.219/, - podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku .

Nr obwodu głosowania

 

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej

komisji wyborczej

1 .

 

Kalwaria Zebrzydowska – ulice: Batalionów Chłopskich,

Adama Mickiewicza, Dworcowa, Brodzka, Lanckorońska,

Klasztorna, Tadeusza Kościuszki, 3 Maja, Rzeźniana, Bernardyńska, Piaskowa, Rynek, Krakowska, Targowa, Błażkówka, Józefa Piłudskiego, Kazimierza Pułaskiego, Armii Krajowej, Jana III Sobieskiego, 11 Listopada, Mikołaja Zebrzydowskiego, Marii Konopnickiej, Rzemieślnicza, Aleja Jana Pawła II, Broniewskiego.

 

Urząd Miasta

w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

/lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych /

 

2.

Kalwaria Zebrzydowska – ulice: Długa,Polna,Rólki, Jagiellońska, Sowińskiego, Stolarska, Zjednoczenia, Zgody, Nowa, Szewska, Partyzantów, Czerna, Krótka, Św.Floriana , Królowej Jadwigii, Podlesie, Ogrodowa, Wojska Polskiego, Kolejowa,Sądowa, Wojciecha Weissa,

Cech Rzemiosł Różnych

w Kalwarii Zebrzydowskiej

3.

Barwałd Górny

Szkoła Podstawowa

w Barwałdzie Górnym

4.

Barwałd Średni

Szkoła Podstawowa

w Barwałdzie Średnim

5.

Brody

Szkoła Podstawowa

w Brodach

6.

 

Leńcze

 

Szkoła Podstawowa

w Leńczach

7.

Przytkowice

Szkoła Podstawowa

w Przytkowicach

8.

Stanisław Dolny, Zebrzydowice –Bieńkowice

Szkoła Podstawowa

w Stanisławiu Dolnym

9.

Stanisław Dolny – Dolany

Szkoła Podstawowa

w Stanisławiu Dolnym - Dolany

 

10.

 

Zebrzydowice

Szkoła Podstawowa

w Zebrzydowicach

11.

 

Zarzyce Wielkie, Zarzyce Małe,

 

Szkoła Podstawowa

w Zarzycach Wielkich

12.

 

Bugaj

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej

w Bugaju

13.

Podolany

Szkoła Podstawowa

w Podolanach

Głosowanie odbędzie się w dniu 13 czerwca 2004 roku w godzinach od 8 00 do 22 00.

Burmistrz Miasta

dr inż. Augustyn Ormanty