XIV SESJA NAUKOWA MŁODZIEŻY "OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA"

Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej zorganizowało w dniu 7 czerwca 2004 roku. XIV Sesję Naukową Młodzieży "Ocalić od Zapomnienia"...

Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej zorganizowało w dniu 7 czerwca 2004 roku. XIV Sesję Naukową Młodzieży "Ocalić od Zapomnienia". W tym dniu obchodziliśmy 25 rocznicę pierwszej pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Kalwarii Zebrzydowskiej. Dlatego rozpoczęcie sesji związane było z otwarciem wystawy fotografii upamiętniających pobyt Njwiększego Pielgrzyma Kalwaryjskiego Jana Pawła II w Sanktuarium Kalwaryjskim w dniu 7 czerwca 1979 roku. Większość fotografii była wykonana przez mieszkańców Kalwarii.
Celem Sesji było przybliżenie dzieciom i młodzieży historii Kalwarii Zebrzydowskiej i okolicznych wsi, wyrabianie zainteresowania historią, poznanie ciekawych osób wartych upamiętnienia.
Udział w Sesji polegał na wygłoszeniu referatu, sprawozdania lub odtworzeniu wywiadu. Młodzież przygotowywała swoje wystąpienia pod kierunkiem opiekunów - nauczycieli, którzy na Karcie Zgłoszenia potwierdzali swoim podpisem poprawność merytoryczną wystąpienia.
Sesję otworzył prezes Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej Stanisław Sypniewski, który po powitaniu uczestników przybliżył zadania sesji oraz powody, dla których organizatorzy zrezygnowali z oceniania wystąpień. Zwrócił uwagę na wystawę fotografii upamiętniających 25 rocznicę Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Kalwarii Zebrzydowskiej, a która tym samym została otwarta.
W Sesji Naukowej Młodzieży wzięło udział 5 szkół i wygłoszono 7 referatów, Gimnazjum w Zespole Szkół nr 4 w Zebrzydowicach reprezentowały uczennice klasy IIa Anna Ryś i Ilona Goczał, które wygłosiły referat pt. "Historia rodu Zebrzydowskich". Opiekunem była mgr Monika Pawlica.
Uczennice kl. VI Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół nr 2 w Brodach przy gotowały trzy referaty: Katarzyna Żak - "Rowerem górskim szlakiem drewnianych kościółków okolic Kalwarii Zebrzydowskiej i Lanckorony".
Martyma Makowska - "Rowerem górskim szlakiem dworków szlacheckich przez Zarzyce, Podchybie, Leńcze i Zebrzydowice".
Magdalena Białek - " Kapliczki przydrożne i w szczytach domów w Brodach i okolicy". Opiekę sprawował dyrektor szkoły mgr Andrzej Pawlus.
Szkołę Podstawową im. Świętego Jana Kantego w Barwałdzie Średnim reprezentowały Barbara Błachut i Agnieszka Filek z kl. VI, które przygotowały "Historię Szkoły w Barwałdzie Średnim". Opiekunem była mgr Bernadeta Kalęba.
Gimnazjum w Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach reprezentowały Anna Janisz i Joanna Opyrchał. Uczennice pod opieką mgr Doroty Benowskiej przygotowały referat pt. "Ród Przypkowskiech na tle dziejów Przytkowic".
Uczniowie Anna Godula, Michał Sarapata i Katarzyna Woźniak z Gimnazjum w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej pod opieką mgr Grzegorza Kruka przygotowali referat pt. "Za bramą Wielkiej Ciszy" - zabytki sztuki sepulkralnej w Kalwarii Zebrzydowskiej".
Każdy z referatów wzbogaci zbiory Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej, ponieważ uczestnicy teksty swoich wystąpień przekazali
organizatorom. Należy podkreślić bardzo dobre przygotowanie wszystkich wystąpień, które zostały wzbogacone fotografiami, rysunkami i planszami.
Uczestnicy otrzymali pamiątkowe plakietki i foldery wystawy ks. Wojcieszaka.
Na zakończenie sesji prezes Towarzystwa podziękował bardzo serdecznie zarówno uczniom przygotowującym referaty, opiekunom oraz rodzicom uczniów przygotowujących referaty.
XIY Sesja Naukowa Młodzieży "Ocalić od Zapomnienia" jest jedną z imprez organizowanych z okazji 25 - lecia powstania Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej.

czerwiec 2004 rok Stanisław Sypniewski