Wyniki referendum w Mieście i Gminie Kalwaria Zebrzydowska.

13 czerwca 2004 roku zostało przeprowadzone referendum lokalne w sprawie przejęcia przez Gminę od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie zbierania /odbioru i wywozu/ powstałych na terenie ich nieruchomości odpadów komunalnych...

13 czerwca 2004 roku zostało przeprowadzone referendum lokalne w sprawie przejęcia przez Gminę od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie zbierania /odbioru i wywozu/ powstałych na terenie ich nieruchomości odpadów komunalnych.
W referendum wzięło udział 2758 osób. Uprawnionych do głosowania było 14410 osób, zatem głosowało mniej niż 30% uprawnionych do głosowania; frekwencja wyniosła 19,14%.
79% głosujących opowiedziało się za przejęciem przez Gminę obowiązków zbierania i wywozu odpadów komunalnych.
Jednak w związku  z tym, że w referendum wzięło udział mniej niż 30% uprawnionych do głosowania na podstawie art.55 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U.Nr 88, poz.985 ze zmianami) referendum jest nieważne.

(bs)