Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Stanowisko do spraw architektury

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na samodzielne stanowisko do spraw architekturyw Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.


Na okoliczność ogłoszenia o naborze na samodzielne stanowisko do spraw architektury z dnia 16 sierpnia 2011 r. wpłynęła 1 oferta – w ustalonym terminie.

Informuję, że w wyniku wstępnej analizy na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się następujący kandydat, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:


1.    Dorota Maj Kołodziej zam. Bugaj


Burmistrz Miasta
Kalwarii Zebrzydowskiej
mgr Zbigniew Stradomski