Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Pomoc administracyjna

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na pomoc administracyjną w Referacie Inwestycji i Drogownictwa w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.


Na okoliczność ogłoszenia o naborze na pomoc administracyjną w Referacie Inwestycji i Drogownictwaz dnia 17sierpnia 2011 roku wpłynęły 3 oferty – w ustalonym terminie.
Informuję, że w wyniku wstępnej analizy na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się następujący kandydat, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:


1.    Tomasz Janiczak zam. Kalwaria Zebrzydowska


Burmistrz Miasta
Kalwarii Zebrzydowskiej
mgr Zbigniew Stradomski