Ogłoszenie o wyniku naboru

Pomoc administracyjnaOGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA POMOC ADMINISTRACYJNĄ
W REFERACIE INWESTYCJI I DROGOWNICTWABurmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku naboru na – POMOC ADMINISTRACYJNĄ W Referacie Inwestycji i Drogownictwa w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7,
do zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku zakwalifikował się

Pan Tomasz Janiczak zam. Kalwaria Zebrzydowska


Uzasadnienie:
Pan Tomasz Janiczak spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydat posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków .

Burmistrz Miasta
Kalwarii Zebrzydowskiej
mgr Zbigniew Stradomski

Kalwaria Zebrzydowska dnia 06 września 2011 r.