Ogłoszenie o wyniku naboru

Stanowisko do spraw architektury

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku naboru na – SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW ARCHITEKTURY w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, do zatrudnienia zakwalifikowała się:

Pani Dorota Maj Kołodziej zam. Bugaj


Uzasadnienie:
W wyniku ogłoszenia o naborze na samodzielne stanowisko do spraw architektury aplikację przesłał jeden kandydat, który spełnił wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu. Kandydat wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na w/w. stanowisku. Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentował niezbędną wiedzę teoretyczną na dobrym poziomie,co pozwoliło Komisji Rekrutacyjnej przyjąć, że zaprezentowana wiedza może stanowić podstawę do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków.


Burmistrz Miasta
Kalwarii Zebrzydowskiej
mgr Zbigniew Stradomski

Kalwaria Zebrzydowska dnia 07 września 2011 r.