Z wizytą w Lewoczy

W dniu dzisiejszym, na zaproszenie Burmistrza Miasta Lewocza, delegacja władz samorządowych udała się z wizytą na Słowację

W dniu dzisiejszym, na zaproszenie Burmistrza Miasta Lewocza, delegacja władz samorządowych udała się z wizytą na Słowację, na organizowane corocznie w mieście Lewocza Dni Majstra Pavla. Lewocza stała się oficjale naszym miastem Partnerskim z chwilą podpisania w 2003 roku Deklaracji miast o Partnerstwie Kalwaria Zebrzydowska – Lewocza. Ideą współpracy jest wspieranie rozwoju gospodarczego ukierunkowanego na stały rozwój ruchu turystycznego, rozwój inicjatyw bejmujących sfery kultury, sportu i edukacji, wymiana doświadczeń gospodarczych, rozwój ekonomiczny, a także ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego.