Goście z Hameln

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej spotkał się z grupą uczniów z miasta Hameln w Niemczech, która przebywa w naszym mieście w dniach 3- 10 września br.Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej spotkał się z grupą uczniów z miasta Hameln w Niemczech, która przebywa w naszym mieście w dniach 3- 10 września br.
15 osobowa grupa to uczniowie z partnerskiej szkoły Viktoria – Luize-Gymnazium, którzy goszczą w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży z Zespołem Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej.
W programie wizyty młodzież niemiecka uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, zwiedza miasto i okolicę. Jedną z atrakcji jest wycieczka do Krakowa i Wieliczki oraz do Zakopanego. Planowane jest również spotkanie integracyjne przy grillu młodzieży niemieckiej , uczniów ZSiPO oraz przedstawicieli grup młodzieżowych z tere4nu naszej gminy.