Barwałd Średni

Uchwała nr XX/227/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Barwałd Średni na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Plan zagospodarowania przestrzennego

 

Uchwała Nr XXI/165/2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barwałd Średni

Uchwała Nr VII/46/2007 w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Barwałd Średni”

Uchwała Nr XV/154/2008 w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Barwałd Średni”