Barwałd Średni

Uchwała Nr XXI/165/2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barwałd Średni

Uchwała Nr VII/46/2007 w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Barwałd Średni”

Uchwała Nr XV/154/2008 w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Barwałd Średni”