Zebrzydowice

Uchwała nr XXIII/287/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Zebrzydowice na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

 

Plan zagospodarowania przestrzennego

 

Uchwała Nr XXI/175/2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zebrzydowice

Uchwała Nr VII/55/2007 w sprawie zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Zebrzydowice"

Uchwała Nr XXXII/357/2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zebrzydowice na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska