Postępowania na wypadek powstania innych nieprzewidzianych zagrożeń

 


ALARMOWANIE
1. Osoba, która przyjęła zgłoszenie wybuchu pożaru, katastrofy albo zauważyła nieprzewidziane zagrożenie, jest obowiązana o tym powiadomić:

 

  • Administratora obiektu
  • Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach
    tel. 112, lub 998, 999, 33 873-17-15
  • Policję tel. 997

2. Zawiadamiając służby ratunkowe należy podać:

  • treść rozmowy ze zgłaszającym , którą należy prowadzić
  • wg wskazówek załączonych do instrukcji;
  • miejsce i opis zlokalizowanego pożaru;
  • numer telefonu, z którego prowadzona jest rozmowa i swoje nazwisko;
  • uzyskać od Policji lub Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Zarządzania Kryzysowego potwierdzenie przyjętego powyższego zawiadomienia.



Telefony alarmowe

POLICJA
997
33 8766 607

Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach
112
998
33 873-17-15

POGOTOWIE RATUNKOWE
999

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
33 876-61-51
po godz. 15.00

POGOTOWIE GAZOWE
992

POGOTOWIE ENERGETYCZNE
991


Inne ważne telefony

Starostwo Powiatowe w Wadowicach
Wadowice ul. Batorego 2
Tel.33 873-42-00,
Fax 33 823-24-33

Komenda Powiatowa Policji
Wadowice ul. Lwowska 13
Tel. 33 873-10-08

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Wadowice ul. Wojska Polskiego
Tel. 33 873-99-57,873-80-99
33 873-17-15

Powiatowy Zarząd Dróg
Wadowice ul. Kochanowskiego 1
Tel. 33 823-44-23

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Wadowice ul. Nadbrzeżna 39a
Tel. 33 823-34-22

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Wadowice ul. Teatralna 2
Tel. 33 823-37-66

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Wadowice ul. Kochanowskiego 1
Tel.33 873-98-24

Tauron Dystrybucja S.A.
Tel. 32 606 06 06

Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Rejon Dróg Krajowych
Babica 67d
Tel. 33 873-77-37

Prokuratura Rejonowa w Wadowicach
Wadowice ul. Żwirki i Wigury 9
Tel. 33 823-34-14

Kuratorium Oświaty w Krakowie
Delegatura w Wadowicach    Wadowice ul. Mickiewicza 19
Tel. 33 823-33-24

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
Kraków ul. Rydla 19
Tel. 261 13 74 00

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu
ul. Elizy Orzeszkowej 9
32-600 Oświęcim
Tel.: 33 843-23-57 fax: 261 13-73-60