XVII SESJA NAUKOWA MŁODZIEŻY

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
w 390 – tą rocznicę fundacji i lokacji miasta Kalwaria Zebrzydowska


ORGANIZUJE

XVII SESJĘ NAUKOWĄ MŁODZIEŻY

„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

Celem Sesji jest: przybliżenie dzieciom i młodzieży historii Kalwarii Zebrzydowskiej i okolicznych wsi, a zwłaszcza utrwalenie pamięci o osobach, które tą historię tworzyły.

Udział w Sesji polega na wygłoszeniu referatu, wspomnienia lub odtworzenie wywiadu.
Zachęcamy zwłaszcza do przedstawienia osób zasłużonych dla poszczególnych miejscowości, szkół, instytucji  oraz organizacji i zrzeszeń.

Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 10 minut.
Opracowania powinny być przygotowane pod kierunkiem opiekunów, którzy biorą odpowiedzialność za poprawność merytoryczną, co potwierdzają podpisem na Karcie Zgłoszenia.

Sesja odbędzie się w dniu 7 czerwca 2007 roku o godzinie 1030  w lokalu Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej w Pawilonie Wystawowym „Okrąglak”.

Zgłoszenia prosimy składać na Karcie Zgłoszenia w lokalu Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej w czwartki od godz. 15 – 17. Karty Zgłoszeń można wkładać również do skrzynki umieszczonej przy drzwiach wejściowych do lokalu Towarzystwa (Izby Muzealnej) do 1 czerwca 2007 r

Udział w Sesji jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację opracowań oraz nazwisk uczestników i opiekunów.
Uczestnicy proszeni są o złożenie egzemplarza wystąpienia do organizatorów Sesji.