IV Pielgrzymka Regionalnych Towarzystw Kultury do Sanktuarium Kalwaryjskiego
IV Pielgrzymka Regionalnych Towarzystw Kultury do Sanktuarium Kalwaryjskiego.


Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej jest niewątpliwie miejscem szczególnym. Dlatego pielgrzymują tutaj różne stany, zawody oraz grupy społeczne. 19 kwietnia 2008 r. w pielgrzymce przybyli też członkowie i sympatycy Regionalnych Towarzystw Kultury, głównie z terenu Małopolski. Już IV Pielgrzymkę Regionalnych Towarzystw Kultury do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej. W spotkaniu modlitewnym wzięli udział przedstawiciele:
 1. Towarzystwa Przyjaciół Bystrej,
 2. Chrzanowskiego Stowarzyszenia Folklorystycznego w Chrzanowie,
 3. Towarzystwa Miłośników Ziemi Jadownickiej w Jadownikach,
 4. Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej w Krzeszowicach,
 5. Regionalnego Towarzystwa Miłośników Kultury Ludowej w Niedźwiedzy,
 6. Towarzystwa Przyjaciół Orawy,
 7. Zespołu „Rudnianie” z Rudna,
 8. Towarzystwa Przyjaciół Skawiny,
 9. Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzebińskiej „COR” w Trzebini,
 10. Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”,
 11. Towarzystwa Miłośników Ziemi Babiogórskiej – grupa „Zawojanki” w Zawoi,
 12. Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej w Zatorze,
 13. Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej.

W pielgrzymce wzięło udział 185 osób. Najliczniej były reprezentowane:
 • Chrzanowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne,
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej,
 • Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki,
 • Zespół „Rudnianie”,
 • Towarzystwo Przyjaciół Bystrej,

Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą koncelebrowaną, której przewodniczył ks. Władysław Pilarczyk – prezes Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie. Wiernych powitał oraz wygłosił homilię o. Mikołaj Rudyk z klasztoru w Kalwarii Zebrzydowskiej. W koncelebrze uczestniczyli również księża z innych pielgrzymek. Mszę świętą ubogacił śpiewem i akompaniamentem akordeonu zespół wokalny z Regionalnego Towarzystwa Miłośników Kultury Ludowej z Niedźwiedzy. Na zakończenie obrzędów mszy ks. Władysław Pilarczyk mówił o znaczeniu kultury w życiu człowieka oraz o działalności stowarzyszeń kultury dla swoich „małych ojczyzn”. Modlitwę wiernych przygotowali i prowadzili uczestnicy pielgrzymki. Po mszy świętej przy kaplicy Piłata rozpoczęła się Droga Krzyżowa, podczas której reprezentanci wszystkich stowarzyszeń prowadzili rozważania przy poszczególnych jej stacjach. Teksty tych rozmyślań oparte były o modlitewnik napisany przez zmarłego niedawno o. Augustyna Chadama, wielkiego Przyjaciela Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej. Droga Krzyżowa była wielkim przeżyciem dla wielu pielgrzymów, którzy w swoich modlitwach polecali intencje swoje, swoich rodzin oraz towarzystw. Nie zapomniano o osobach obchodzących w tym dniu imieniny oraz urodziny. Po zejściu z Góry Ukrzyżowania uczestnicy pielgrzymki zjedli skromny posiłek, który był przygotowany w jadłodajni Domu Pielgrzyma w klasztorze oo. Bernardynów. Spotkanie to stało się okazją do wymiany doświadczeń oraz podarunków przywiezionych przez niektóre stowarzyszenia. Pielgrzymkę zakończył krótki koncert zespołu z Niedźwiedzy, który wykonał kilka piosenek sławiących nasze „małe ojczyzny”.

Wszyscy uczestnicy pielgrzymki otrzymali pamiątkowe plakietki oraz obrazki Matki Bożej Kalwaryjskiej z modlitwą zawierzenia Jana Pawła II. W modlitwie towarzyszyli klerycy Wyższego Seminarium Duchownego oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej bracia Dariusz i Amos, którym bardzo serdecznie dziękujemy. Ponadto w organizacji pielgrzymki pomogli woluntariusze Centrum Kultury, sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej Konrad Pasternak, Łukasz Ucisko i Patryk Zacharski. Dokumentację fotograficzną sporządzili Maciej Malec i Dominik Szymuś. Fotografie, reportaż DVD oraz specjalne podziękowania organizatorzy prześlą stowarzyszeniom biorącym udział w pielgrzymce.

Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej bardzo serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom pielgrzymki za ich obecność oraz wspaniałą atmosferę i udział w modlitwie. Dziękujemy również oo. Bernardynom za bardzo dobre przyjęcie.

Pielgrzymom oraz organizatorom podziękowania złożył również ks. Władysław Pilarczyk – prezes Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie.

Impreza została zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach zadań zleconych przez Radę Miasta i Burmistrza w Kalwarii Zebrzydowskiej.


Kalwaria Zebrzydowska, kwiecień 2008 r.
Stanisław Sypniewski

   
    
    

foto: Maciej Malec, Łukasz Ucisko