Zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 276969-2011 z dnia 2011-10-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kalwaria Zebrzydowska
Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej do punktów poboru dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2012
Termin składania ofert: 2011-11-03
________________________________________
Numer ogłoszenia: 285309 - 2011; data zamieszczenia: 31.10.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 276969 - 2011 data 21.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, fax. 033 8766301.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV. 4.4).
  • W ogłoszeniu jest: 03.11.2011 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców parter.
  • W ogłoszeniu powinno być: 07.11.2011 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców parter.