Transport sanitarny - Rozpoznanie cenowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej zwraca się z prośbą o wycenę usług transportowych , w celu przeprowadzenia rozpoznania cenowego na rok 2012 (styczeń-grudzień)...

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

34 – 130  Al. Jana Pawła II 7

tel. (033)8766437, fax. (033)8765863

 

 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 20-03-2011 r.

 

Transport sanitarny - Rozpoznanie cenowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej zwraca się z prośbą o wycenę usług transportowych , w celu przeprowadzenia rozpoznania cenowego na rok 2012 (styczeń-grudzień).

Przy wyborze oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej będzie kierował się następującymi kryteriami: 100% Cena.

Rozpoznanie dotyczy:

  1. Przewóz samochodem osobowym pielęgniarek środowiskowych, położnych środowiskowych, lekarzy do pacjentów. Transport materiałów do badań analitycznych w WOZ w Leńczach z WOZ w Przytkowicach do SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej.
  2. Zamawiający ustala łączną ilość kilometrów na poziomie 21000 km.
  3. Transport będzie wykonywany w zależności od potrzeb zamawiającego przez całą dobę i obejmuje postój w czasie wykonywania czynności medycznych.
  4. Rozliczenia z wykonawcą następować będą comiesięcznie
  5. W ofercie należy podać cenę za kilometr transportu.

Złożenie oferty w rozpoznaniu jest jednoznaczne z posiadaniem sprawnego technicznie samochodu oraz wyrażeniem zgody na 14 dniowy termin płatności. Nie dopuszcza się wykonywania zamówienia przez podwykonawców.

Ofertę cenową można składać osobiście, drogą mailową na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz przesłać faxem na numer 33 876 58 63 do dnia 30.11.2011 r.

Przedmiotowe zapytanie związane jest z faktem, że wartość niniejszego zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).