Stanowisko pracownika socjalnego do projektu systemowego

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

2011-11-07

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

Pracownik socjalny do projektu systemowego
nazwa stanowiska pracy


Informuję, że w wyniku wstępnej analizy na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:


Lp. Nazwisko i imię, Miejsce zamieszkania
1. Łęczyński Rafał, Bugaj
2. Frączek Monika, Wadowice
3. Brańka Mateusz, Ponikiew
4. Gabryel Joanna, Kraków


p.o.kierownika MGOPS
Dorota Pocztowska