Stanowisko pracownika socjalnego do projektu systemowego

Ogłoszenie o wyniku naboru

Wynik z przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko pracownika socjalnego do projektu systemowego  pn. "Program aktywizacji społecznej i zawodowej bezrobotnych w gminie Kalwaria Zebrzydowska” w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej"


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej  informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego do zatrudnienia na w/w stanowisko zakwalifikował się
P. Rafał Łęczyński zam. Bugaj.

Uzasadnienie:
Kandydat wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na w/w. stanowisku. Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentował niezbędną wiedzę teoretyczną na dobrym poziomie.


p.o. kierownika
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, 09.11.2011r.