Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Pytania i odpowiedzi oraz inne wyjaśnienia (24.01.2012)

 

znak postępowania: ZP.K.271.1.2011

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 310865 – 2011 w dniu 28.11.2011 r. na: „Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej”

Pytanie 1:

Zgodnie z pkt. 18.4 Regulaminu Konkursu prosimy o odpowiedź czy ceny podane w w pkt .4.1. i 4.3. Regulaminu Konkursu są cenami brutto czy netto.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że ceny podane w punkcie 4.1 i 4.3 Regulaminu konkursu są cenami brutto.

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu są integralne z ogłoszeniem o konkursie i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.

 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 24.01.2012 r.

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

mgr Zbigniew Stradomski