Konkurs na stanowisko Kierownika SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

Informacja o przerwaniu postępowania konkursowego

 

 

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że z uwagi na brak wymaganej przepisami liczby ofert (2), co było wymogiem § 2.1. Regulaminu Konkursu, Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej po przeprowadzonej czynności otwarcia ofert, złożonych w trakcie postępowania dotyczącego wyboru kandydata na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej, przerwała postępowanie konkursowe, wnioskując do Burmistrza o zamieszczenie drugiego ogłoszenia w prasie, wzywającego do ponownego składnia ofert.

Burmistrz Miasta
mgr Zbigniew Stradomski

 

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 16-02-2012